Skontaktuj się z nami
+48 12 641 66 69

Detektory pożaru

W zakresie wykrywania pożaru mieszczą się różnego rodzaju czujniki, które wykrywają poszczególne objawy towarzyszące zapaleniu się ognia wewnątrz pomieszczeń. Tym samym do detekcji pożaru możemy zastosować czujniki dymu oraz czujniki temperatury, które wykryją lotne produkty pożaru oraz wzrost temperatury wewnątrz pomieszczenia. Detektory pożarowe dzielimy zatem na termiczne, jonizujące, optyczne oraz multisensorowe. Najskuteczniejsze w wykrywaniu pożaru są te ostatnie, gdyż zapewniają praktycznie 100% wykrywalności dymu od pojawienia się jego najmniejszych ilości już w pierwszym stadium powstawania pożaru.

czujnik dymu, detektor pożaru

Czujniki pożaru, tak jak to jest w ogólnym przypadku czujników dymu montujemy na suficie w takim umiejscowieniu gwarantują najlepsze wykrywanie objawów pożaru, które mają tendencję do unoszenia się do góry. W naszych domach, mieszkaniach i budynkach powinien znajdować się minimum jeden detektor pożaru na każdym piętrze – umieszczony w korytarzu, czyli pomieszczeniu stanowiącym komunikację z pozostałymi pomieszczeniami gdzie występują ciągi powietrza.

centrala sygnalizacji pożaru

Centrala sterująca detekcją i sygnalizacją pożaru marki SATEL – umożliwia zdalne sterowanie pracą  systemu P. POŻ oraz automatyczną sygnalizacją i powiadomieniem o alarmie

Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepła DMP-100

Wielodetektorowa czujka reagująca na ciepło oraz dymu marki SATEL umożliwia wykrycie wczesnego stadium rozwoju pożaru, gdy pojawi się dym widzialny i/lub ma miejsce wzrost temperatury